Vastuullisuutemme kulmakivet

Finlandia-talo Oy:n sitoumuksella tuetaan Suomen yhteiskuntasitoumusta sekä edesautetaan YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelman toteutumista. Finlandia-talon sitoumuksessa ovat mukana koko Finlandia-talo yhteistyökumppaneineen.

Finlandia-talo Oy täyttää seuraavan johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset:
ISO 14001:2015.

Toiminnanohjausjärjestelmämme ohjaa tilojemme ilmanvaihtoa, lämmitystä sekä viilennystä. Käytössämme on CO2 vapaa vesisähkö. Säästämme vedenkulutuksessamme.

Lajittelemme ja kierrätämme jätteet. Ohjamme asiakkaitamme lajittelussa. Seuraamme ja mittaamme säännöllisesti jätelajimme. Kierrätämme myös posliinin uusiokäyttöön.

Johtamisjärjestelmämme on sertifioitua ISO 14001 laatuauditoinnin mukaisesti. Liiketoimintaamme ohjaavat asetetut tavoitteet sekä yrityksemme hyvä hallintotapa. Noudatamme ISO sertifioituja prosesseja,  toimintatapoja sekä hyveitämme.

Finlandia-talo on Helsingin kaupungin ilmastokumppani vuodesta 2019 lähtien. Pienennämme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Käytämme ympäristömerkittyjä tuotteita.

Finlandia-talolla on päästövähennysten askelmerkit Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 suuntaviivojen mukaisesti.

Finlandia-talo panostaa energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian lisääntyvään käyttöön, jätteiden vähentämiseen sekä vähäpäästöiseen liikkumiseen hiilineutraalisuus tavoitteen saavuttamiseksi.

Pikku-Finlandia on Helsingin Valitse vastuullisemmin kokouspaikka. Finlandia Cafe&Wine täyttää myös Valitse vastuullisemmin kriteeristön.

Toimimme ammattitaitosesti osaavan henkilökuntamme voimin. Keräämme aktiivisesti palautetta asiakkailtamme toimintamme laadun varmistamiseksi. Seuraamme saatuja palautteita säännöllisesti ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet välittömästi. Käytössämme on asiakkaillemme suunnattu välittömän kiittämisen ja hyvittämisen toimintamalli asiakaspalaute- ja laadunvalvontatilanteisiin.

Samat laadunvalvonnan kriteerit velvoittavat myös koko palveluketjuamme. Sitoutamme avainkumppanimme laatukriteereidemme noudattamiseen. Pidämme yllä jatkuvaa vuoropuhelua ja kehitystyötä vastuullisuus- sekä kestävän kehityksen asioissa.

Olemme yhdessä henkilökuntamme kanssa määritelleet yhteisen toimintamme arvopohjan, jota toteutamme jokapäiväisessä toiminnassamme työyhteisön yhteisten hyveiden kautta.

Finlandia-ravintola liittyi Portaat luomuun -ohjelmaan vuonna 2015 ja on edelleen ohjelman viidennellä luomuportaalla. Finlandia-ravintolan on saavuttanut ***Luomua-ravintolan -ohjelmassa