Finlandia-talo mukana Urban Climate Leaders in Tourism -yhteistyöryhmässä

Helsinkiläiset ja tamperelaiset johtavat matkailuyritykset ovat yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Visit Tampereen kanssa lähteneet tavoittelemaan suunnannäyttäjän roolia matkailun ilmastotyössä. Yksitoista yritystä, sisältäen muun muassa Suomen isoimmat hotelliketjut sekä vetovoimaisimmat kongressi- ja matkakohteet ovat perustaneet Urban Climate Leaders in Tourism -yhteistyöryhmän. Ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin päämääriin ja toimenpiteisiin vauhdittaakseen siirtymää kohti ilmastoneutraalia matkailualaa. 

YK:n alainen ilmastojulistus toiminnan pohjana

Ryhmän toiminta pohjautuu YK tukemaan kansainväliseen Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistukseen. Helsinki ja Tampere ovat asettaneet kaupunkitason tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Kaupunkien päämäärä ja kunnianhimoinen ilmastotyö luovat edellytykset myös matkailutoimialojen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Matkailuala voi toimia tässä merkittävänä kumppanina, kirittäjänä ja myös tulosten näyteikkunana kansainvälisesti.

Ryhmän jäsenet ovat sitoutuneet verkoston yhteisiin päämääriin ja toimenpiteisiin. Jokainen tekee kunnianhimoista työtä kestävän ja ilmastoystävällisen matkailun edistämiseksi oman liiketoimintansa mahdollistamissa puitteissa. Toimijat ovat myös sitoutuneet Visit Finlandin johtaman Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman edistämiseen. 

Ilmastonmuutos ratkeaa vain yhteistyöllä

– Suomi on jo nyt monella tapaa edelläkävijä vihreässä siirtymässä. Ryhmän jäsenet ovat kuitenkin yhdessä todenneet, että ilmastotyö vaatii vielä lisäpanostuksia kautta linjan. Isojen yritysten vahva sitoutuminen ja esimerkkinä toimiminen voi vauhdittaa koko matkailusektorin vapautumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä, toteaa ryhmän puheenjohtaja, Courtyard Tampere City by Marriot hotellin hotellijohtaja Ville Virkki

Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen on iloinen yritysten vahvasta sitoutumisesta.

– On selvää, että kaupunkien kunnianhimoiseen tavoitteeseen hiilineutraaliuden osalta tullaan pääsemään vain, jos yritykset tekevät oman osuutensa. On hienoa, että matkailun isot toimijat ottavat vahvaa etukenoa kehittämiseen ja näyttävät mallia myös muille, Vesterinen sanoo. 

Ryhmän ensisijainen tavoite on lisätä yhteistyötä ja tiedon välitystä. Jatkossa ryhmä tulee muun muassa tekemään yhteisiä selvityksiä, hakee yhteisiä tapoja päästöjen mittaamiseen, hakee ilmastotyön edistämiseen uusia rahoituslähteitä sekä kannustaa muitakin yrityksiä mukaan yhteistyöhön.

Helsingillä ja Tampereella kunnianhimoiset tavoitteet

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on, että Helsingistä kehitetään maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Helsinki myös toteuttaa vuosille 2022–2026 luotua kaupungin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmaa, jossa ympäristön kestävyys ja hiilineutraalius ovat kehittämisen keskiössä. Matkailu- ja tapahtumatoiminnan kestävyys nähdään Helsingille hyvänä erottautumistekijänä ja kilpailuetuna, joka osaltaan kasvattaa elävää kaupunkikulttuuria, kaupungin elinvoimaisuutta ja lopulta myös helsinkiläisille matkailutoimijoille jäävää matkailutuloa. 

Visit Tampere on nostanut hiilineutraaliuden matkailualan yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi. Matkailun ja elämystalouden ilmastotoimia tuodaan entistä vahvemmin osaksi Tampereen kaupungin ilmastotiekartan päivitystä. Tavoitteena on, että Tampere on kokoaan suurempi yhteistyön ja ratkaisujen rakentaja matkailualan suurimpaan kestävyyshaasteeseen. 

Ryhmän jäsenorganisaatiot
Scandic Hotels 
Sokos Hotels
Strawberry
Lapland Hotels
Courtyard Tampere City by Marriott
Messukeskus
Finlandia-talo
Suomenlinna
Linnanmäki 
Särkänniemi 
Korkeasaari
Helsingin kaupunki
Visit Tampere