Finlandia-talon tahto tehdä hyvää näkyy sekä sisäisenä että ulkoisena panostuksena hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. Hyvän tekeminen lähtee hyvästä yhteistyöstä, ja se on vahva osa koko talon yhteistä organisaatiokulttuuria.

Tällä hetkellä tuemme alla olevia kohteita:

Kummilapsi

Finlandia-talolla on oma kummilapsi Perussa, jonka elämää tahdomme tukea Suomesta käsin World Visionin kautta.

SPR Veripalvelu

Osa henkilökunnastamme haluaa tukea myös SPR:n työtä luovuttamalla säännöllisesti verta.

WWF Suomi

Green Office toimintamme myötä olemme tukeneet WWF Suomen toimintaa lahjoittamalla heidän käyttöönsä kokoustiloja kahdesti vuodesta. Edellinen tilaisuus järjestettiin Verandassa 30.9.2014. Tilaisuudessa julkaistiin Living Planet 2014 -raportti, joka on koonnut yhteen ihmisen toiminan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. 

Ilmastokumppanit

Olemme liittyneet osaksi Helsingin kaupungin hallinnoimaa ilmastokumppanit verkostoa. Ilmastotavoitteenamme on energiajätteen määrän vähentäminen vuoteen 2022 mennessä 8 % (vertailivuosi 2018), siivoustoimessa ja kiinteistöhuollossa noudatetaan kestävän kehityksen toimintalinjoja ja siivoustoimessa käytetään pääosin ympäristömerkittyjä puhdistusaineita sekä Finlandia-ravintola on mukana Ekocentrian Portaat luomuun -ohjelmassa tasolla viisi ja tavoitteena on käytössä olevien luomu- ja lähituottajien raaka-aineiden määrän kasvattaminen ravintolapalveluissa. 

Sitoumus2050, Kestävä Finlandia-talo

Finlandia-talo on tehnyt sitoumuksen, jolla tuetaan Suomen yhteiskuntasitoumusta sekä edesautetaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelman toteutumista. Sitoumus vahvistaa Finlandia-talon kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä, ja tuo hiilineutraaliuden luontevalla tavalla osaksi toimintaa. Finlandia-talon sitoumus tukee luonnon monimuitoisuutta ja kestävää kehitystä, resurssiviisasta taloutta sekä hiilineutraalia yhteiskuntaa. Toteutettaviksi toimenpiteiksi valittiin ilmastoystävällisen kokouksen hiilijalanjäljen mittaaminen, biojätemäärän vähentäminen ja jätteiden hyötykäytön lisääminen. Sitoumuksessa ovat mukana koko Finlandia-talo yhteistyökumppaneineen. 

 

Kulttuuri puhdistaa ympäristöä -tempaus

"Kulttuuri puhdistaa ympäristöä" sai alkunsa Finlandia-talon henkilökunnan ajatuksesta kiinnittää huomiota Töölönlahden nykytilaan ja luonnon monimuotoisuuteen sekä lisätä yhteistyötä alueella toimivien tahojen kesken. Siivoustapahtuma järjestetään vuosittain keväällä luonnon herätessä. Tapahtumasta on tullut haluttu, kysytty ja odotettu yhteistyökumppaneiden kesken ja se toimii ikään kuin kevään avauksena kaikille talkoisiin osallistujille.

Kantavana ajatuksena on tahto tehdä hyvää yhdessä, yhdistää voimavarat ja tehdä Töölönlahden puistosta viihtyisä kaikille siellä liikkujille kasvillisuutta ja alueen monimuotoisuutta kunnioittaen. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan.