FINLANDIA-TALO ON YHTEISKUNTAVASTUUN KOKENUT KONKARI

Yhä useampi tapahtumanjärjestäjä on kiinnostunut vastuullisuudesta, ympäristöasioiden huomioimisesta sekä kestävän kehityksen ratkaisuista. Finlandia-talossa me olemme jo vuosien ajan ottaneet kaikissa toimissamme huomioon ekologiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset näkökulmat. Finlandia-talon vastuu ja vahva tahto tehdä hyvää näkyy sekä sisäisenä että ulkoisena panostuksena hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. Se on vahva osa koko talon yhteistä organisaatiokulttuuria. Tulosten saavuttaminen lähtee sitoutumisesta ja jatkuvasta, tiiviistä yhteistyöstä. Edellytämme myös kumppaneidemme sitoutuvan kestävää kehitystä tukeviin käytäntöihin, ja opastamme mielellämme asiakkaitamme vastuullisten tapahtumien järjestämisessä.

Kumppaneitamme

Finlandia-talo haluaa olla suunnannäyttäjä niin laadukkaiden palvelujen tuottamisessa kuin ympäristö- ja vastuukysymyksissäkin.
Yhteiskuntavastuumme koostuu ekologisista, kulttuurillisista, sosiaalisista ja taloudellisista osa-alueista

DNV GL

DNV GL

Finlandia-talon toimintajärjestelmät on sertifioitu ISO9001-laatujärjestelmän ja ISO14001-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Hankinnoissa ja toiminnassa noudatetaan niiden ohjeistusta

EFQM

EFQM

Finlandia-talolle on myönnetty EFQM (Excellence for Quality Management) -laatujärjestelmän mukainen sertifikaatti. EFQM kuvaa koko organisaation toimintaa ja tuloksia suhteessa muihin saman sektorien toimijoihin kansallisesti tai kansainvälisesti.

Olemme liittyneet mukaan Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneihin.
Verkoston tarkoituksena on kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen
hillintään ja kiertotalouden  toteuttamiseen yritysten jokapäiväisessä toiminnassa.

Teemme yhteistyötä BSAG:n (Baltic Sea Action Group) kanssa ja
osallistumme siten Itämeren meriekosysteemin suojeluun

VALITSE VASTUULLISEMMIN

VALITSE VASTUULLISEMMIN

Olemme mukana MyHelsinki.fin Valitse vastuullisemmin –palvelussa, joka auttaa kaupunkilaisia ja Helsingissä vierailevia valitsemaan kestävämmin toimivia ravintoloita, käyntikohteita, kivijalkakauppoja, majoitusyrityksiä ja tapahtumia. Lue lisää: www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin.

Lajittelemme ja kierrätämme aina mahdollisuuksiemme mukaan kaiken
Finlandia-talossa syntyvän jätteen. Käytämme mahdollisimman paljon
ympäristöystävällisiä sekä kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.