Finlandia-talo on sitoutunut yhteiskuntavastuuseen. Tekemämme toimenpiteet toteuttavat ja tukevat kestävää kehitystä.

Ympäristövastuu - vihreä jalanjälkemme

Olemme valinneet ekoystävällisen energiavaihtoehdon kaikkiin tiloihimme (mm. kaukokylmä) ja sitoutuneet vihreän ICT-linjan noudattamiseen. Kiinteistön lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä valaistus on ohjelmoitu tilakohtaisesti. Valaistus on toteutettu energiansäästö- ja led-lampuilla. Noudatamme toiminnassamme ISO 14001 ympäristöjärjestelmää.
 

Energiatehokkuus

Aurinkopaneelit
Aurinkosähkövoimala asennettiin Finlandia-talon katolle 30.12.2016. Aurinkosähkövoimalassa on 180 kappaletta 265 W tehoista aurinkopaneelia. Aurinkosähkövoimala on huipputeholtaan 47,7 kW. Aurinkopaneelit tuottavat parhaimpana kesäpäivänä jopa 20-25 prosenttia talon sähkönkulutuksesta. Finlandia-talo on ensimmäisten tapahtumatalojen joukossa Euroopassa, joka hyödyntää aurinkoenergiaa tilojensa energiatarpeeseen. Aurinkookopaneelien asentaminen on jatkoa Finlandia-talon pitkäjänteiselle panostukselle energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen

Ilmanvaihtokoneiden
lämpötiloja ja puhallustehoja säädetään automaattisesti tilaisuuksien henkilömäärien mukaan. Osassa ilmanvaihtokoneissa on niin sanottu kierrätysilma mahdollisuus, jota hyödynnämme mahdollisimman tehokkaasti. Kun tilat eivät ole käytössä ilmanvaihto kytkeytyy pois päältä tai se on minimissään. 

Vedenkulutusta
olemme säädelleet automaattihanoilla ja kaksoishuuhtelu wc:llä sekä vedettömillä pisuaareilla. Käsipyyhkeet on korvattu suurimmaksi osaksi kangaspyyhkeillä tai käsikuivaimilla. 

RAVINTOLAPALVELUT

Ravintolapalveluissa suosimme kausiluontoisia ja kotimaisia tuotteita. Finlandia-ravintolan ravintoloitsijana toimiva Kanresta on vahvasti sitoutunut osaltaan edesauttamaan yhteiskuntavastuun kehittymistä Suomen Kansanterveys ry:n tytäryhtiönä, joka tukee yhdistyksen jäsenjärjestöinä toimivia Lastentautien tutkimussäätiötä, Suomen mielenterveysseura ry:tä, Suomen sydänliitto ry:tä ja Vanhustyön keskusliitto ry:tä. Finlandia-ravintolalla on käytössä Portaat luomuun –ohjelma.

KIERRÄTYS JA JÄTEHUOLTO

Kierrätyksessä ja jätehuollossa yhteistyökumppaninamme toimii Urbaser Oy. Lajittelemme ja kierrätämme aina mahdollisuuksiemme mukaan kaiken Finlandia-talossa syntyvän jätteen. Erottelemme kaatopaikka- ja energiajätteen, keräyspaperin, valkoisen toimistopaperin, ruskean pahvin, biojätteen, pienmetallin, SER-romun ja ongelmajätteen. Käytetyt messumatot toimitetaan uusiokäyttöön.

EKOLOGINEN TAPAHTUMA

Opastamme mielellämme ekologisten tapahtumien järjestämisessä ja suosittelemme tilaisuuksien järjestäjille kestävän kehityksen kannalta optimaalisia tuotteita ja materiaaleja.

Toteutimme ensimmäisenä kongressitapahtumapaikkana kesäkuussa 2013 WHO:n kongressin (8th Global Conference on Health Promotion) Greening Event tapahtuman mukaisesti. Greening Event työryhmän tekemän vihreän tapahtumajärjestäjän ympäristöoppaan Siisti tapahtuma löydät tästä.

 

Sosiaallinen vastuullisuus

Tapamme toimia lähtee asiakaskeskeisyydestä, ammattitaidosta ja osaamisesta, vastuullisuudesta sekä yhteishengestä. Vastuullisuus on vastuuta sekä työhyvinvoinnista että ympäristöstä. 

Henkilöstömme työhyvinvointi ja osaamiseen panostaminen on menestyksemme salaisuus. Henkilöstömme on sitoutunut Finlandia-taloon, mikä näkyy pitkäaikaisissa työsuhteissa ja kasvaneina hakijamäärinä. Finlandia-talo on suosittu työharjoittelupaikka ja tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Tahto tehdä hyvää tulee hyvin esille sitoutumisena hyväntekeväisyyshankkeisiin kuten Itämeren suojelutyöhön Baltic Sea Action Group, BSAG:n tukemisena  ja Töölönlahden siisteyteen Kulttuuri puhdistaa ympäristöä siivoustempauksen järjestämisenä. Hyväntekeväisyyskohteet päätetään vuosittain.

 

Taloudellinen vastuullisuus

Huolehdimme, että toimintamme on kannattavaa, kilpailukykyistä ja tehokasta. Kestävän kehityksen toimintaperiaatteita noudattaen säilytämme hyvän toimintakulttuurin ja  toteutamme yhteiskuntavastuumme.

Lue aiheesta myös blogi: Sustainability Rock's