Finlandia-talo noudattaa toiminnassaan EFQM Recognised for Excellence, ISO 9001 sekä ISO 14001 laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmien luomia toimintaperiaatteita ja standardin asettamia vaatimuksia.
 
Laadulla tarkoitetaan toimintojen, palvelujen ja tuotteiden kykyä täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Laatu on kokonaisvaltaista asiakastyytyväisyyden parantamista liiketoimintaprosessien kehittämisen avulla. Asiakastyytyväisyys on yrityksen laadun kokonaisvaltainen mittari. Asiakas saa samaa laatua, oli asiakas kuka tahansa. Prosesseja kehitetään määriteltyjen strategioiden mukaisesti asiakaslähtöisesti tavoitteena yksilöllinen, joustava, virheetön ja asiakkaan odotukset ylittävä palvelu.
 
Johto toimii esimerkkinä toiminnan ja laadun kehittämisessä noudattaen määriteltyjä arvoja ja toimintaperiaatteita. Koko henkilöstö on sitoutunut yhteiseen päämäärään sekä kehittämisvastuun ottamiseen kaikilla organisaatiotasoilla.