Visio

  • Innostavia kohtaamisia aamusta yöhön

Missio

  • Asiakkaalle luodaan parhaat mahdollisuudet tilaisuuden onnistumiseen
  • Osallistujille luodaan ainutlaatuinen elämys

Liikeidea

  • Toteuttaa uuden aallon kohtaamisia asiakkaan viestin vahvistamiseksi

Arvot = Yhteiset hyveet

  • Innostuvuus
  • Suvaitsevaisuus
  • Positiivisuus
  • Rohkeus
  • Myötätuntoisuus
  • Arkijärkisyys