Visio

  • innostavia kohtaamisia aamusta yöhön

Missio

  • asiakkaalle luodaan parhaat mahdollisuudet tilaisuuden onnistumiseen
  • osallistujille luodaan ainutlaatuinen elämys

Liikeidea

  • toteuttaa uuden aallon kohtaamisia asiakkaan viestin vahvistamiseksi

Hyveet 

  • Innostuvuus
  • Suvaitsevaisuus
  • Positiivisuus
  • Rohkeus
  • Myötätuntoisuus
  • Arkijärkisyys