Sulje haku

FOR TOMORROW

VASTUULLINEN PIKKU-FINLANDIA

Pikku-Finlandiassa vastuullisuus ja kestävä kehitys eivät ole vain sanoja paperilla. Ne ovat meille
toiminnan kulmakiviä ja konkreettisia tekoja huomisen hyväksi. Oli kyse arjesta tai juhlasta, kaikki
tekemisemme on sertifioidusti vastuullisiin tavoitteisiin sitoutunutta – ympäristön, yhteiskunnan,
talouden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Vastuullisuutemme kulmakivet

Vastuullisuutemme kulmakivet

Finlandia-talo Oy:n sitoumuksella tuetaan Suomen yhteiskuntasitoumusta sekä edesautetaan YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 toimintaohjelman toteutumista. Finlandia-talon sitoumuksessa ovat mukana koko Finlandia-talo yhteistyökumppaneineen.

Finlandia-talo Oy täyttää seuraavan johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset:
ISO 14001:2015

Toiminnanohjausjärjestelmämme ohjaa tilojemme ilmanvaihtoa, lämmitystä sekä viilennystä. Käytössämme on CO2 vapaa vesisähkö. Säästämme vedenkulutuksessamme.

Lajittelemme ja kierrätämme jätteet. Ohjamme asiakkaitamme lajittelussa. Seuraamme ja mittaamme säännöllisesti jätelajimme. Kierrätämme myös posliinin uusiokäyttöön.

Johtamisjärjestelmämme on sertifioitua ISO 14001 laatuauditoinnin mukaisesti. Liiketoimintaamme ohjaavat asetetut tavoitteet sekä yrityksemme hyvä hallintotapa. Noudatamme ISO sertifioituja prosesseja,   toimintatapoja sekä hyveitämme.

Finlandia-talo on Helsingin kaupungin ilmastokumppani vuodesta 2019 lähtien. Pienennämme toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Käytämme ympäristömerkittyjä tuotteita.

Finlandia-talolla on päästövähennysten askelmerkit Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 suuntaviivojen mukaisesti.

Finlandia-talo panostaa energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian lisääntyvään käyttöön, jätteiden vähentämiseen sekä vähäpäästöiseen liikkumiseen hiilineutraalisuus tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Pikku-Finlandia on Helsingin Valitse vastuullisemmin kokouspaikka. Finlandia Cafe&Wine täyttää myös Valitse vastuullisemmin kriteeristön.

Toimimme ammattitaitosesti osaavan henkilökuntamme voimin. Keräämme aktiivisesti palautetta asiakkailtamme toimintamme laadun varmistamiseksi. Seuraamme saatuja palautteita säännöllisesti ja teemme tarvittavat korjaavat toimenpiteet välittömästi. Käytössämme on asiakkaillemme suunnattu välittömän kiittämisen ja hyvittämisen toimintamalli asiakaspalaute- ja laadunvalvontatilanteisiin.

Samat laadunvalvonnan kriteerit velvoittavat myös koko palveluketjuamme. Sitoutamme avainkumppanimme laatukriteereidemme noudattamiseen. Pidämme yllä jatkuvaa vuoropuhelua ja kehitystyötä vastuullisuus- sekä kestävän kehityksen asioissa.

Olemme yhdessä henkilökuntamme kanssa määritelleet yhteisen toimintamme arvopohjan, jota toteutamme jokapäiväisessä toiminnassamme työyhteisön yhteisten hyveiden kautta.

Finlandia-ravintola liittyi Portaat luomuun -ohjelmaan vuonna 2015 ja on edelleen ohjelman viidennellä luomuportaalla. Finlandia-ravintolan on saavuttanut ***Luomua-ravintolan -ohjelmassa

Vastuullisuuskumppanimme

DNV-LG

Finlandia-talon toimintajärjestelmät on sertifioitu ISO9001-laatu-järjestelmän ja ISO14001-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Hankinnoissa ja toiminnassa noudatetaan niiden ohjeistusta.

Sitoumus 2050

Finlandia-talo on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen Agenda 2030:n tavoitteiden mukaisesti:

  • Mittaamme ilmastokokouksen hiilijalanjäljen
  • Vähennämme biojätteen määrää/käynyt asiakas/vuosi

ILMASTOKUMPPANIT

Olemme liittyneet mukaan Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneihin. Verkoston tarkoituksena on kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouden toteuttamiseen yritysten jokapäiväisessä toiminnassa.

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ

Finlandia-talo on mukana pelastamassa Itämerta ja sen perintöä tuleville sukupolville.Finlandia-talo haluaa olla mukana toteuttamassa tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia ja on sopinut yhteistyöstä John Nurmisen Säätiön kanssa. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Finlandia-talon ja John Nurmisen Säätiön yhteistyöhön kuuluu mm. Itämeri puhuu -tilaisuuksien järjestäminen sekä Itämeripäivän juhlallisuudet Pikku-Finlandiassa.

VALITSE VASTUULLISEMMIN

Olemme mukana MyHelsinki.fin Valitse vastuullisemmin –palvelussa, joka auttaa kaupunkilaisia ja Helsingissä vierailevia valitsemaan kestävämmin toimivia ravintoloita, käyntikohteita, kivijalkakauppoja, majoitusyrityksiä ja tapahtumia.

Lue lisää: www.myhelsinki.fi/fi/valitse-vastuullisemmin.

Luomua-ravintola

Finlandia-ravintola liittyi Portaat luomuun -ohjelmaan vuonna 2015 ja on edelleen ohjelman viidennellä luomuportaalla. Finlandia-ravintolan on saavuttanut ***Luomua-ravintolan -ohjelmassa

Sustainable Travel Finland

Business Finland on myöntänyt Finlandia-talolle Sustainable Travel Finland STF -merkin. Sustainable Travel Finland -merkki on tunnustus sitoutumisesta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan eteen. Merkillä viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Design District

Finlandia-talo on yhteistyössä Design Districtin kanssa suomalaisen muotoilun, vastuullisten ostosten ja kaupunkikulttuurin eteen.

Poimintoja vastuullisista teoistamme huomisen hyväksi

1.Aurinkopaneelit tuottavat meille ympäristöystävällistä sähköä.
2.Otamme osaa Töölönlahden siivouspäivään.
3.Kunnostimme vanhat Alvar Aallon kalusteet uuteen käyttöön.
4.Rikkinäiset astiamme eivät mene roskiin, vaan teemme niistä uusia.