Tapahtuman tietoja

Lisätietoja

Tulevaisuuksia Kaukana Tänään

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta uudistaa asiantuntijuutta taiteen keinoin

Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa kiinnostaa skenaariot liittyen ikääntymiseen tulevaisuuden Suomessa vuonna 2060. Perinteisen asiantuntijakuulemisen sijaan valiokunta halusi käsitellä aihetta taiteellisen ajattelun keinoin. Tähän tarpeeseen Taiteen edistämiskeskus Taike kehitti tulevaisuusvaliokunnalle työtavan, jossa asiantuntijoiden näkemykset kehittyivät vuorovaikutuksessa taiteen ja luovien menetelmien kanssa.

Työskentelyyn osallistui kahdeksan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valitsemaa asiantuntijaa sekä neljä Taiken kutsumaa taiteilijaa. Työskentelyssä hyödynnetty taidevälitteinen asiantuntijadialogi mahdollisti yksittäisten asiantuntijanäkökulmien sijaan yhteisesti muodostuvan uuden ymmärryksen ja innovoinnin. Hanke on esimerkki asiantuntijuuden laajentumisesta ja taiteilijan asiantuntijuuden sisällyttämisestä uuden ajattelun luomiseen.

Niina Vatasen valokuvia Museoviraston arkistoista Finlandia Galleriassa 4.4.-2.5.2022. Avoinna Pikku-Finlandian Cafe&Wine viinikahvilan aukioloaikojen mukaisesti ma-ti 8-18, ke-pe 8-21, la 11-21. Vapaa pääsy.

04.04.2022 - 02.05.2022

Tulevaisuuksia Kaukana Tänään

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta uudistaa asiantuntijuutta taiteen keinoin. Niina Vatasen valokuvia Museoviraston arkistoista.

 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta uudistaa asiantuntijuutta taiteen keinoin. Niina Vatasen valokuvia Museoviraston arkistoista.