Tapahtuman tietoja

Lisätietoja

Elämme entistä pirstoutuneemmassa maailmassa ja harvalla on yhtenäistä näkemystä tavoista, arvoista ja uskonnosta ympäröivän yhteisön kanssa. Identiteetit sisällämme muuttuvat ja elävät eri tilanteissa ja eri aikoina matkamme varrella. Vanhenemisen identiteettiin kuuluu monenlaiset kerrokset, eletty elämä, muistot, tämä hetki ja tuleva.

Eri syistä ja eri ikäisinä Suomeen muuttaneet iäkkäämmät ihmiset eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. He jäävät usein suomalaisessa yhteiskunnassa näkymättömiksi ja yhteisen tekemisen ulkopuolelle, vaikka jaettavana olisi rikasta elämänkokemusta, osaamista ja toimeliaisuutta yhteiskunnassa. Näyttelyn yhtenä tavoitteena on lisätä Suomeen muualta muuttaneiden ikääntyvien ihmisten näkyvyyttä.

Valokuvanäyttely syntyi kuvataiteilija Satu Juvosen ja monikulttuurista vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyönä. Mukana ovat Eläkeläiset ry, Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, Jade yhteisö ry, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry, Monikko ry ja Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry. Taiteen edistämiskeskus on tukenut näyttelyä. Vapaa pääsy.

02.06.2022 - 30.06.2022

Ikääntymisen monet kasvot

Näyttely tuo esiin valokuvin ja kertomuksin 20 ikäihmistä, jotka ovat tulleet Suomeen omanlaisin poluin.

 

Näyttely on avoinna Finlandia Cafe&Wine aukioloaikojen mukaisesti. Vapaa pääsy.

 

Näyttely tuo esiin valokuvin ja kertomuksin 20 ikäihmistä, jotka ovat tulleet Suomeen omanlaisin poluin.

 

Näyttely on avoinna Finlandia Cafe&Wine aukioloaikojen mukaisesti. Vapaa pääsy.