Tapahtuman tietoja

Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa -arvioinnin julkistamistilaisuus

31.1.2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut opiskelijoiden siirtymiä ja opintopolun sujuvuutta perusopetuksen jälkeisessä nivelvaiheessa. Tule kuulemaan tuloksia ja keskustelemaan mm. seuraavista ajankohtaisista kysymyksistä:

• Miten hyödylliseksi opiskelijat kokevat ohjauksen?
• Onko ohjauksessa ja nivelvaiheyhteistyössä eroja alueiden ja järjestäjien välillä?
• Kenellä siirtymät sujuvat hyvin ja kenellä niissä on haasteita?
• Millaisia vahvuuksia ja ongelmakohtia ohjauksessa on, ja miten ongelmia voitaisiin ratkaista?
• Mitä tulosten pohjalta kannattaa ottaa huomioon oppivelvollisuuden laajentamisessa?

 Arviointiaineisto on ainutlaatuisen laaja. Tulokset pohjautuvat lähes 500 järjestäjän ja yli 15 000 opiskelijan vastauksiin. Arvioinnin aihealueita ovat nivelvaiheissa tapahtuva opiskelijoiden ohjaus, opiskelijaksi hakeutuminen ja ottaminen, koulutuksen järjestäjien yhteistyö eri tahojen kanssa sekä koulutuksen kyky tukea nuoria jatko-opintoihin ja ammattiin liittyvissä valinnoissa.

 Tilaisuuteen ilmoittautuminen avataan tammikuussa. Tilaisuutta on myös mahdollista seurata verkossa. Lisätietoja:

https://karvi.fi/event/opiskelijan-siirtymat-ja-opintopolun-sujuvuus-koulutuksen-nivelvaiheissa-arvioinnin-julkistamistilaisuus/

Tapahtuman tietoja