Tähtiä metsästämässä

Johtamisessa liikkuu erilaisia trendejä, ja olen itsekin tarmokkaasti innostunut viimeisten vuosien aikana Lean-ajattelusta, coachingista, benchmarkkauksesta, kestävästä kehityksestä ja työyhteisön arvoihin liittyvistä hyveistä. Olemme myös lähteneet näitä toteuttamaan, sillä yhteensä noin 15 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävä talo on sopivankokoinen paikka testata ja nähdä kehitystyön tuloksia. Myös finlandiatalolaisten innostunut ilmapiiri ja huippuammattilaisten joukko luo kannustavan ilmapiirin.

Miten näitä eri kehityshankkeiden tuloksia ja hyötyjä sitten mitataan? Toteutamme strategiaan yhdistyviä operatiivisia tavoitteita ja mittaamme tuloksia, joihin hankkeet ovat kytkeytyneet. Toki Finlandia-talon liiketaloudellisen tuloksen huikea parantuminen, asiakastyytyväisyyden lisääntyminen, myynnin voimakas kasvu ja työhyvinvointitulokset kertovat että kehitystyötä ei ole tehty turhaan. Näiden lisäksi on hyvä pohtia miten tulevaisuuden menestystä mitataan?

Uskomme tiukkaan kilpailukykyajatteluun, josta voidaan tunnistaa kilpailuetuja menestyksen rakentamiseksi. Halusimme osallistua puolueettomaan laatukilpailuun, jossa eri aloilla toimivia yrityksiä verrataan kansainvälisen EFQM-kriteeristön pohjalta ja tulokset pisteytetään. Finlandia-talolla on ollut pitkään kansainvälinen ISO 9001 laatusertifikaatti ja viime vuonna hankimme ISO 14001 ympäristösertifikaatin. Tämä vuosittain auditoitava jatkuva laadunparannustyö loi uskoa kilpailukykyymme, vaikka EFQM-malli ei ollut meille entuudestaan tuttu.

Vihreänenäisinä innokkaina noviiseina pärjäsimme laatuvertailussa hienosti, saimme ensimmäisenä pohjoismaisena kongressi- ja tapahtumatalona neljän tähden Recognized for Excellence –tunnustuksen European Foundation for Quality Managementin myöntämänä. Suomessa tunnustuksen on saanut vain 14 yritystä. 

Ulkopuolinen arviointiryhmä nosti Finlandia-talon vahvuuksina esille henkilöstön palkitsemisen, asiakassuhteista huolehtimisen, kestävän kehityksen ja kumppaniyhteistyön. Saimme kiitosta mm. johtamiskulttuurista, joka on avoin, innostava, valmentava ja kehitysmyönteinen. Innovaatioiden systemaattiseen keräämiseen toivottiin vastaavasti panostuksia jatkossa.

Uskomme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja tapahtumien innostavaan voimaan. Haluamme kannustaa myös muita tapahtuma-alan yrityksiä vertaamaan itseään kansainvälisellä tasolla kansainvälisin tunnustetuin kriteerein. Maailma on täynnä hauskaa somepeukutusta, (johon itsekin osallistumme), mutta välillä on hyvä pysähtyä testaamaan omaan toimintaansa kilpailussa, joka perustuu faktoihin.

Johanna Tolonen