Arkkitehti: Jaakko Torvinen

Valmistusvuosi

Pikku-Finlandia 2022

Rakennus

Kokonaispinta-ala 2 750m2

Asiakaskäytössä 2 200m2

 

Pikku-Finlandia on puinen väliaikainen Finlandia-talon väistötila sen perusparannuksen ajan vuosina 2022-24. Rakennuksen suunnittelu alkoi opiskelijakilpailuna Aalto-yliopistolla, minkä päätteeksi Jaakko Torvisen ”Finlandia Forest” valittiin toteutettavaksi suunnitelmaksi. Rakennuksen ominaispiirre on kokonaiset oksalliset männyt kantavina pilareina. Käyttämällä kokonaisia mahdollisimman vähän prosessoituja puita hyödynnetään luonnon omaa suunnittelua ja kulutetaan vähemmän energiaa. Torvinen ja hänen arkkitehtikollegansa valitsivat jokaisen rakennuksen 95 mäntyä loviisalaisesta metsästä. Männyt kuorittiin painepesurilla kaatamisen jälkeen, millä saatiin puun pinta säilymään koskemattomana. Kun Pikku-Finlandiaa ei tarvita enää Töölönlahdella, se on mahdollista siirtää moduuleina seuraavaan paikkaan ja muuntaa esimerkiksi kouluksi tai päiväkodiksi.

 

Pikku-Finlandia on puurakennus oikeilla puilla. Rakennuksessa on käytetty oksallisia mäntyjä kantavina pilareina, jotka samalla luovat maisemaa rakennukseen. Rakennus on suoraviivainen, missä orgaanisen muotoiset mäntypilarit oksineen pääsevät vahvasti esille. Oksalliset mäntypilarit alleviivaavat, että Pikku-Finlandia on puurakennus.

Pikku-Finlandian suunnittelu tehtiin yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. Hanke on ollut Helsingin kaupungin, Finlandia-talon ja Aalto-yliopiston yhteistyö. Elokuussa 2019 alkaneella Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Rakennussuunnittelun ja Puurakentamisen yhteisellä maisterivaiheen kurssilla 18 opiskelijaa suunnittelivat oman ehdotuksensa puiseksi väliaikaiseksi väistötilarakennukseksi Finlandia-talolle sen perusparannuksen ajaksi. Kaksivaiheisen kilpailumuotoisen suunnittelukurssin päätteeksi Jaakko Torvisen Finlandia Forest -niminen ehdotus valittiin toteutettavaksi suunnitelmaksi. Pikku-Finlandia tuo metsän kaupunkiin ja muistuttaa kuinka suomalaista havupuuta voi käyttää osana rakenteita sellaisenaan. Rakennus toteuttaa kiertotaloutta ja edistää puurakentamista. Mäntypilarit on tuotu mahdollisimman vähällä prosessoinnilla metsästä Pikku-Finlandian pilareiksi.

Torvisen lisäksi suunnittelijoina olivat opiskelijat Elli Wendelin ja Havu Järvelä, jotka jatkoivat yhdessä rakennuksen arkkitehteina yhteistyössä Arkkitehdit NRT Oy:n ja professori Pekka Heikkisen kanssa.

Pikku-Finlandia on pitkänomainen rakennus. Sen 123 metriä pitkä julkisivu on Töölönlahden puiston puolella mäntypilarein reunustettu kolonnadi, mikä hälventää rakennuksen rajaa. Kolonnadi luo avaran puiston reunalle pienempää avointa kaupunkitilaa. Töölönlahden päässä on katettu terassi, mikä aukeaa merenlahdelle. Pikku-Finlandia on bruttoalaltaan 2700 neliötä, asiakastiloja on noin 2000 neliötä. Pääsisäänkäynti sijaitsee puiston puoleisella julkisivulla kolonnadissa, mistä saavutaan aulaan. Aula on oma pieni metsä, missä tiheä puusto luo tilaa, missä voi nojailla puihin. Aulan molemmin puolin on yhteensä neljä monikäyttöistä salia, joista kolme on yhdistettävissä toisiinsa ja aulaan siirtoseinien avulla. Metsäpolkumaista käytävää pitkin pääsee rakennuksen toisessa päässä sijaitsevaan viinikahvilaan, missä mäntypilarit reunustavat intiimiä tilaa. Lasijulkisivut häivyttävät sisä- ja ulkotilan rajaa.

Pikku-Finlandia on puinen väliaikainen väistötila korvaamaan Finlandia-talon tapahtumatoiminnot sen perusparannuksen aikana 2022-2025. Finlandia-talon perusparannuksen jälkeen, kun Pikku-Finlandiaa ei tarvita enää Töölönlahdella, se puretaan ja siirretään uudelle sijainnille Helsingissä. Uudella paikalla Pikku-Finlandia tullaan muuttamaan uuteen käyttötarkoitukseen, mahdollisesti kouluksi tai päiväkodiksi.

Rakennuksessa on kaksi teknisten ja aputilojen keskittymää, mitkä näkyvät ulkoarkkitehtuurissa suorakulmaisina massoina rakennuksen vesikatolla. Pikku-Finlandia on suunniteltu purettavaksi, siirrettäväksi ja muunneltavaksi. Tästä syystä IV-konehuoneita on kaksi, mikä mahdollistaa rakennuksen uudelleenrakentamisen esimerkiksi kahtena erillisenä rakennuksena. Elementtisaumat on jätetty suunnittellusti ja siististi toteutetusti näkyviin ruuvikiinnikkein, mikä tekee purkamisen helpommaksi.

Pikku-Finlandiassa on käytetty laajasti eri puurakennustuotteita, oksallisten mäntypilarien lisäksi rakennuksessa on CLT-seiniä, LVL-ripalaattoja, liimapuupalkkeja, liimapuupilareita, ranka- ja ristikkorakenteita. Julkisivu on verhoiltu rihlatulla ja kuultokäsitellyllä kuusipaneelilla, terassin pinta on käsittelemättömiä siperian lehtikuusilankkua.